รู้จักกับกกับการทำเลสิค ทุกรูปแบบ แต่ละแบบเป็นอย่างไร

ReLEx

การทำเลสิกนั้นเป็นหนึ่งในวิธีการรักษาดวงตาของเราให้กลับมามองเห็นได้อย่างปกติ และ ในการทำเลสิคนั้นปัจจุบันนั้นมีความหลากหลายในการรักษาอย่างมาก ซ฿งเริ่มตั้งแต่การทำเลสิค การทำเลสิคไร้ใบมีด และ การรักษาดวงตาด้วย PRK  และ สุดท้ายนั้นคือ “ReLEx” ซึ่งทั้ง 4 รูปแบบนั้นเป็นการรักษาดวงตาของเราให้กลับมามองเห็นได้อย่างปกติ โยที่หายจากอาการสายตาสั้น และ สายตาเอียง ดังนั้นในบทความนี้เราจะมาทำความรู้จักกับการรักษาดวงตาของเรากันดีกว่าว่าแต่ละแบบนั้นิมีความแตกต่างกันอย่างไร  

การ Lasik  

การเลสิกแบบดั้งเดิม  หรือ การผ่าตัดแบบมีใบมีด โดย เริ่มต้นฝช้ครั้งแรกในปี ค.ศ 1989 โดยการทำเลิสกนั้นเป็นการรักษาดวงตาของเราให้กลับมามองเห็นได้ยอ่างปกติแบบแรก ๆ เลยก็ว่าได้  ซึ่งยังมีข้อจำกัดในเรื่องของ “กระจกตา” อยู่ เพราะว่าในเรื่องของกระจกตานั้นหากว่าต้องการจะรักษาด้วยการเลสิกนั้นจะต้องีมกระจกตาที่แข็งแรงพอ เพราะว่าจะมีการใช้เลเซอร์ในการปรับแก้ไขสายตาของเราซึ่งถ้าหากว่ามีกระจกตาที่บางก็จะไม่สามารถทำได้  

การ PRK  

การ PRK  หรือ (Photorefractive Keratectomy) เป็นเทคนิคที่มีการผ่าตัดมาตั้งแต่ 1980 ซึ่งวิธีนั้นค่อนข้างจะเหมาะสำหรับผู้ที่มีสายตามองเห็นไม่ปกติเช่น สายตาสั้น สายตาเอียง หรือ สายตายาว และ ไม่สามารถทำเลสิกได้ เพราะว่ามีกระจกตาที่บางเกินไป จนทำให้ไม่สามารถแยกได้แล้ว ซึ่งวิธีนั้นจะไม่ได้ใช้เลอเซอร์ในการปรับค่าสายตา แต่จะลอกผิวกระจกตาชั้น Epithelium ออกไป เพื่อปรับค่าสายตา ซึ่งจะมีผลข้างเคียงเล็กน้อย 3-5 วันที่จะสู้แสงไม่ได้นั้นเอง  

เฟมโตเลสิก (Femto LASIK) 

เป็นอีกหนี่งในการรักษาดวงตาของเรานั้นให้ออกมามองเห็นได้อย่างปกติ และ มีการพัฒนามาจาก การทำเลสิกโดยที่ไม่ได้ใช้ใบมีดในการผ่าตัดแต่จะเป็นการเลือกใช้เลเซอร์ในการรักษา ซึ่งจากเดิมที่จะต้องแยกชั้นกระจกตาออกมาแต่ว่าการทำเลสิกไร้ใบมีด จะใช้ Femtosecond แทนการใช้ใบมีด ซึ่งจะทำให้รู้สึกสบายตากกว่ามาก  และ ไม่รู้สึกระคายเคืองเท่ากับการทำเลสิกแบบเก่า 

ReLEx 

หรือชื่อเต็ม ๆ นั้นคือ ReLEx SMILE ชื่อเต็มคือ Refractive Lenticule Extraction, Small Incision Lenticule Extraction เป็นเทคเนิคการผ่าตัดที่ใช้เลเซอร์ในการผ่าตัดเพียงชนิดเดียวนั้นคือ Femtosecondโดยข้อดีที่ดีของการผ่าตัดแบบนี้คือจะไม่มีการแยกชั้นกระจกตาแล้วเปิดออกทำให้ลดความเสี่ยงได้หลากหลายอย่างมาก เพราะว่าปัญหาตาแห้ง หรือ ความคลาดคเลื่อนของการผ่าตัดนั้นจะน้อยลงอย่างมาก 

เราจะเลือกแบบไหน 

สุดท้ายนั้นคือในเรื่องของการเลือก ว่าเรานั้นจะเลือกแบบไหน ซึ่งแต่ละแบบนั้นก็มีความแตกต่างกันในการเลือกอยู่ด้วยเช่นกัน  ซึ่งในแต่ละแบบนั้นก็มีความแตกต่างกันในการเลือกใช้ของการรักษาดวงตาโดยเรานั้นอาจจะเริ่มด้วยเข้าพบจักษุแพทย์และเริ่มที่จะประเมินอาการ และ ประเมินสุขภาพของดวงตาว่าเรานั้นพร้อมที่จะเริ่มต้นรักษาดวงตาของด้วยวิธีไหน  และ ค่อยถามค่าใช้จ่ายในการักษาดวงตาของเราก็ได้เช่นกัน