เหตุผลที่บ้านพักคนชราจึงสำคัญกับผู้สูงอายุ

บ้านพักคนชรา

ในปัจจุบันมีการดูแลผู้สูงอายุหลากหลายรูปแบบซึ่งเป็นการตอบโจทย์การดูแลเอาใจใส่ผู้สูงอายุ ที่ค่อนข้างตรงจุดมีการปรนนิบัติและดูแลอย่างถูกวิธีตามหลักการรักษาของการแพทย์ โดยเฉพาะการดูแลจากบ้านพักคนชรา ซึ่งจะมีขั้นตอนวิธีการดูแลที่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้สูงอายุและความเป็นอยู่ตามช่วงวัยและอาการของลูกที่ผู้สูงอายุเป็นอยู่ รวมทั้ง ในเรื่องของสภาพจิตใจก็เป็นเรื่องที่สำคัญ ซึ่งทางบ้านพักคนชรามักจะมีนักจิตวิทยาหรือทีมพยาบาลที่เข้ามาดูแลความเรียบร้อยทั้งในเรื่องของสุขภาพร่างกายและสุขภาพของจิตใจเพื่อไม่ให้ผู้สูงอายุเกิดความเครียดหรือความกังวลใด ๆ จนอาจส่งผลต่อโรคประจำตัวหรือโรคภัยไข้เจ็บในอนาคตจากความวิตกกังวลนี้ได้ 

บ้านพักคนชรานั้นจะต้องประกอบไปด้วยอะไรบาง 

ภายในบ้านพักคนชรานั้นมักจะมีรูปแบบของการรักษาในรูปแบบของการบำบัดอาการ ตั้งแต่ระยะเบื้องต้นไปจนถึงระยะการฟื้นฟูสภาพร่างกายให้กลับมาเป็นปกติ ขึ้นอยู่กับความพร้อมของตัวผู้สูงอายุเองและสภาพร่างกายตามความเป็นจริงโดยอยู่บนพื้นฐานของความสุข 

ภายในบ้านพักคนชรานั้นมักจะมีการจัดกิจกรรมสันทนาการต่าง  เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความผ่อนคลายได้ใช้เวลาร่วมกันกับเพื่อน ๆ ผู้สูงอายุของตนเองเสมือนได้มีเพื่อนคุยหรือเพื่อนที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน โดยมีอายุใกล้เคียงกันสามารถพูดคุยกันได้อย่างถูกคอและเข้าใจกันได้ง่าย มีกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพร่างกายให้กับผู้สูงอายุโดยเป็นกิจกรรมการออกกำลังกายอย่างง่าย ๆ ที่ไม่ต้องใช้เรี่ยวแรงหรือการหดเกร็งกล้ามเนื้อสรีระต่าง  ที่มากจนเกินไป เป็นการขยับแบบช้า  แต่ช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อและประสิทธิภาพของกระดูกเส้นเอ็นภายในร่างกายได้ 

นอกจากนี้ยังมีการคำนึงถึงโภชนาการคุณค่าอาหารของสิ่งที่จัดเตรียมให้ผู้สูงอายุได้รับประทานโดยจะคำนึงถึงคุณค่าอาหารที่ต้องได้รับให้ครบห้าหมู่รวมทั้งอ้างอิงกับอาการโรคประจำตัวต่างๆของผู้สูงอายุในสิ่งที่สามารถรับประทานได้หรือในสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงสำหรับผู้สูงอายุท่านนั้นนั้นโดยจะไม่มีการประปนหรือรับประทานอาหารชนิดเดียวกันทุกคนแต่จะมีการจัดเตรียมอาหารเป็นเมนูเฉพาะบุคคลเพื่อให้ทุกคนได้รับศักยภาพคุณค่าอาหารและมีการพัฒนาการฟื้นฟูร่างกายในทิศทางที่ดีขึ้นเหมือนเหมือนกัน 

และที่ขาดไปไม่ได้เลยนั่นก็คือกิจกรรมการบำบัด โดยมีการกายภาพบำบัดสำหรับผู้สูงอายุที่มีอาการของกล้ามเนื้อที่อ่อนแรง มีการเป็นอัมพฤกษ์หรืออัมพาตร่วมด้วย รวมทั้งในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวอย่างโรคพาร์กินสัน ที่มีการหดเกร็งของกล้ามเนื้อ มีความกังวลหรือมีอาการย้ำคิดย้ำทำในการทำกิจกรรมต่าง  ในชีวิตประจำวันก็จะเป็นหน้าที่ที่สำคัญที่ทีมพยาบาลและทีมแพทย์ในบ้านพักคนชราที่จะต้องดูแลรักษาผู้สูงอายุท่านนั้น ๆ เป็นพิเศษ ไม่ให้คลาดสายตาเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายหรือเกิดความไม่ปลอดภัยต่อผู้สูงอายุท่านนั้นได้ จึงจะเรียกได้ว่าเป็นการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างเต็มรูปแบบและมีการดูแลที่ไม่ขาดตกบกพร่อง