Archive Month: September 2021

ต้องบอกเลยว่าวงการอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่มีการพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง ปัจจุบันเราเข้าสู่ยุคของรถยนต์ไฟฟ้ากันค่อนข้างจะเต็มตัวแล้ว บริบทที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของรถยนต์ก็เริ่มปรับตัวเพื่อรับกับเทรนด์รถใหม่แบบนี้มากขึ้น ตั้งแต่เรื่องของโรงงานผลิตตัวรถ อะไหล่รถ เรื่องของการทำประกันรถ ที่วันนี้ประกันรถยนต์ชั้น 1 หลาย ๆ บริษัทเริ่มมีการปรับแผนความคุ้มครองให้ครอบคลุมรถยนต์ประเภทนี้มากยิ่งขึ้น นอกจากรถยนต์ไฟฟ้าแล้ว อีกหนึ่งสิ่งที่เรามักจะได้ยินตีคู่กันมาก็คือ เรื่องของรถยนต์ไร้คนขับ หรือ Autonomous Car เป็นนวัตกรรมยานยนต์แห่งอนาคตที่น่าจับตา ซึ่งจริง ๆ […]

READ MORE