Archive Tag: พลังงาน ทดแทน

พลังงาน ทดแทน

เมื่อพูดถึงพลังงาน ทดแทนในปัจจุบันนี้รูปแบบของพลังงานทดแทนมีหลากหลายรูปแบบด้วยกันเพื่อที่จะช่วยประหยัดเชื้อเพลิงต่างๆ ซึ่งวันนี้รูปแบบพลังงาน ทดแทนในปัจจุบันมีอยู่ด้วยกัน 2 รูปแบบหลักๆซึ่งเป็นพลังงานทดแทนที่ใช้แล้วหมดไป เช่น ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ นิวเคลียร์ หินน้ำมัน ซึ่งรูปแบบพลังงานเหล่านี้อาจจะมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมบ้าง และพลังงานทดแทนที่สามารถหมุนเวียนนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีกครั้ง เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ ลม ชีวมวล น้ำ ซึ่งแน่นอนว่าวันนี้หากคุณกำลังมองหาความสำคัญของการใช้พลังงาน ทดแทนหรือเหตุผลที่คุณต้องเลือกใช้พลังงานเหล่านี้ลองมาดูกันว่าความสำคัญของรูปแบบพลังงานเหล่านี้คืออะไรทำไมคุณต้องเลือกใช้พลังงานทดแทน […]

READ MORE